تحقق بیش از سه برابری سودهر سهم درشرکت پتروشیمی فنآوران
1398/2/31
تحقق بیش از سه برابری سودهر سهم درشرکت پتروشیمی فنآوران
پتروشیمی فن آوران سود هرسهم را برای سال مالی منتهی به اسفند ماه ١٣٩٧بمیزان ١٧،١٨٣ریال محقق نمود. بر اساس گزارش حسابرسی نشده منتشره در سایت کدال ،این شرکت با تحقق سود ١٧،١٨٣ریالی به ازای هر سهم، تخصیص سود سهام بمیزان سه برابر در مقایسه با مدت مشابه سال مالی منتهی به اسفند٩٦ رامحقق نمود که دستاوردی دیگر از این تولید کننده مطرح متانول و اسید استیک در راستای توجه به منافع سهامداران قلمداد می گردد.

 

از اهم علل تحقق این میزان سود ، افزایش ١٠٤٪‏  در درآمدهای حاصل از فروش محصولات در بازار های صادراتی و داخلی و نیز افزایش ٣،٤٧٣میلیارد ریالی سایر درآمدهای غیر عملیاتی قابل ذکر هستند که در کنار اعمال مدیریت منابع مالی و مصارف  انرژی و کنترل و بهینه سازی هزینه های تولید، زمینه این تحقق سود چشمگیر را میسر نمود.

 

پتروشیمی فن آوران با یک میلیون تن ظرفیت اسمی تولید متانول و نیز ١٥٠هزارتن ظرفیت اسمی تولید اسید استیک تنها تولید کننده محصول اسید در سطح کشور و رتبه سوم تولید متانول را در ایران از آن خود دارد که سی و سومین تولید کننده جهانی متانول نیز از منظر ظرفیت اسمی بشمار می رود که در سال ٩٧ و در ادامه تحقق دستاوردهای مهم دیگر ثبت رکورد تولید روزانه متانول و تحقق بالاترین میزان تولید ماهانه از بدو راه اندازی عینیت بخشیده است.


اخبار برگزیده آرشيو
جمعه 1398/8/24 - 14 : 12