انتشار صورتهای مالی حسابرسی نشده، گزارش تفسیری و گزارش کنترل داخلی تاپیکو
1398/5/15
انتشار صورتهای مالی حسابرسی نشده، گزارش تفسیری و گزارش کنترل داخلی تاپیکو
در راستای اجرای مفاد ماده 31 دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس مبنی بر انتشار برخی اطلاعات ضروری از طریق پایگاه اینترنتی شرکت، صورتهای مالی حسابرسی نشده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) مربوط به سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت 98 و نیز گزارش تفسیری مدیریت این شرکت منتشر شد.

 صورتهای مالی حسابرسی نشده 

گزارش تفسیری مدیریت

 

همچنین، گزارش كنترل داخلي ١٢ ماهه منتهي به ١٣٩٨/٢/٣١ شركت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين با نماد «تاپيكو» با سرمايه ثبت شده ٨١،٥٠٠،٠٠٠  بروي سايت كدال منتشر شد. اين گزارش در راستاي اجراي دستورالعمل كنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس تهيه شده است و محدود به كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي در تاريخ ٩٨/٢/٣١ مي باشد و مسىوليت انتشار آن بر عهده هيات مديره تاپيكو مي باشد.

گزارش کنترل داخلی

 

 

(تاریخ انتشار : 1398/5/15)


اخبار برگزیده آرشيو
سه شنبه 1398/7/2 - 13 : 12