پنج شنبه 1398/8/30 - 59 : 20

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صنعت : گروه صنایع پتروشیمی
نوع مالکیت : غیر مدیریتی
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان کریم خان زند ، شماره ۳۸
تلفن : 74-88309060-021
محصولات
هیچ تولیدی تا کنون برای این شرکت ثبت نشده است.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
معرفی شرکت
تاریخچه
 
سابقه ثبتی و مصوبه های مربوط به تشکیل، تغییرات و نوع فعاليتهاي شرکت اصلي به شرح زير مي باشد:
الف- شرکت بازرسی فنی بازرگانی پتروشیمی (سهامي خاص) در تاريخ ۱۳۷۰.۱۲.۲۷تحت شماره۸۹۲۴۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. ليکن در تاريخ ۱۳۷۲.۷.۲۴نام شرکت به بازرسان فني ايران(سهامي خاص) و در تاريخ ۱۳۸۳.۹.۲۴نام شركت به پتروشيمي خليج فارس (سهامي خاص) تغيير نموده است. مركز اصلي شركت واقع در تهران خيابان كريم خان زند شماره ۳۸ مي باشد.
ب- به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۶.۱۱.۲۴هیئت محترم وزیران، شرکت در لیست شرکت های مشمول واگذاری قرار گرفته است. بر اساس نامه معاون محترم حقوقي امور مجلس، استان ها و تفريغ بودجه، به معاون محترم وزير نفت در امور پتروشيمي و مديرعامل شرکت اصلي صنايع پتروشيمي اعلام شده است که وفق بند ((ج)) ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسامي ايران مصوب سال ۱۳۸۳ و بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح ماخذ قانوني فوق الذکر و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب سال ۱۳۸۷، اسامي شرکت های دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند صرفا در مدت قانونی واگذاری از مقررات حاکم بر شرکت هاي دولتي مستثني مي باشد، که در اين رابطه طبق جدول پيوست بند ۳ تصويب نامه هيئت واگذاري در تاريخ ۱۳۸۷.۹.۶، شركت پتروشيمي خليج فارس ( سهامي خاص) مشمول واگذاري اعام شده و مقرر گرديد بر اساس بند (ح) ماده ۱۹قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسامي ايران انجام شود.
ج- به استناد مفاد بند ۳ مصوبه شماره ۱۴۸۸۷۱.۱۱۰.۲.۸۸مورخ ۱۳۸۸.۹.۴هیئت واگذاری موضوع فصل هفتم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگي جمهوري اسامي ايران مقرر گرديد شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس (سهامي عام) با انتقال سهام شرکت هاي پتروشيمي، ره آوران، مبين، نوري(برزويه)،بندر امام، بوعلي سينا، فجر،عمليات غيرصنعتي،بازرگاني پتروشيمي، مديريت توسعه، پتروشيمي بين الملل، خوزستان، پارس، عمليات غيرصنعتي پازارگاد، اروند، تندگويان متعلق به شرکت ملي صنايع پتروشيمي تبديل به شرکت هلدينگ گردد و صددرصد سهام شرکت هلدينگ نيز از طريق بورس اوراق بهادار واگذار شود. 
در همین راستا به موجب مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشيمي، اجراي طرح الفين دوازدهم توسط شرکت پتروشيمي خليج فارس منتفي گرديده و همچنين به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ۱۳۸۹.۲.۱۱صاحبان سهام ضمن تصويب اساسنامه جديد نام شرکت به شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس و نوع آن به سهامي عام تغيير يافت. اساسنامه فوق به تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار رسيده و تغييرات اساسنامه شرکت در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران ثبت گرديده است.
 
 موضوع فعالیت شرکت
 موضوع فعالیت شرکت به موجب ماده ۳ اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران رسیده به شرح زیر است :
الف – موضوع فعالیت های اصلی :
سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه صندوق ها یا سایر اوراق بهادار داری حق رای با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه  در شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی و خارجی ) که در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند :
تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده های فرعی آن ها که از فرآوری نفت ، مشتقات نفتی ، گازهای طبیعی ، هیدروکربن ها و سایز مواد خام اعم از آلی و معدنی به دست می آیند.
خرید و تامین مواد اولیه ، خرید ، تهیه و تولید کلیه ماشین آلات مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکت های سرمایه پذیر و سایز اشخاص ( حقیقی و حقوقی ) که در تهیه ، تولید و بازرکانی محصولات بند ۱ فوق فعالیت می کنند از داخل یا خارج کشور .
طراحی و مهندسی اصولی و تفصیلی پروژه های در دست اجرا و آتی سایز شرکت های سرمایه پذیر حمل و نقل ، انبارداری ، توزیع و فروش محصولات و خدمات سایر شرکت های سرمایه پذیر و سایز اشخاص ( حقیقی و حقوقی ) که در زمینه تهیه ، تولید و بازرگانی محصولات موضوع بند ۱ فوق فعالیت می کنند .
بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری در سایر شرکت های سرمایه پذیر و سایز اشخاص (حقیقی و حقوقی ) که در زمینه تهیه ، تولید و بازرگانی مواد و محصولات موضوع بند ۱ فوق فعالیت می کنند .
ارائه خدمات فنی ، مدیریتی ، اجرایی و مالی به سایر شرکت های سرمایه پذیر .
 
 ب- موضوع فعالیت های فرعی شرکت :
سرمایه گذاری در مسکوکات ، فلزات گرانبها ، گواهی سپرده بانکی و سپرده سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز ، سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوقها با سایر اوراق بهادار داری حق رای شرکت های ، موسسات با صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بدون کسب کنترل با نفوذ قابل ملاحظه در شرکت موسسه با صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر.
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر با کنرل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد .
سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی ، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله :
پذیرش عضویت و یا مسئولیت در صندوق های سرمایه گذاری 
تامین مالی ، بازارگردانی اوراق بهادار
مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار 
تضمین نقدشوندگی ، اصل با حداقل سود اوراق بهادار
 
سهامداران شرکت 
 

نام سهام دار

درصد سهام

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

20

سهام عدالت

۴۰

صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

۱۷

شرکت نفت و گاز پتروشیمی تامین

8/5

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا

8/5

سهام ترجیحی کارکنان

0/8

سایرسهامداران

5/2

 

 

معرفی محصولات
برای ملاحظه طیف گسترده محصولات هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اینجا را کلیک کنید.
مکان نمای دفتر تهران :
تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان کریم خان زند ، شماره ۳۸