چهارشنبه 1397/12/29 - 29 : 12

پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

میزان پیشرفت
% 98
پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس
معرفی پروژه
یکی از مهمترین و بزرگترین طرح های در دست اجرای حوزه نفت و گاز کشور به شمار می رود که روزانه به میزان 36.8 میلیون لیتر بنزین یور 4 با کیفیت روز اروپا به ظرفیت تولید کشور اضافه می گردد.
 
سهامداران اصلی این پروژه گروه تاپیکو با 49 درصد، شرکت ملی پالایش و پخش با 17.9 درصد و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت 33.1 درصد می باشد.
 
فاز 1 این پروژه در اردیبهشت 96 و فاز 2 در تیرماه 97 به بهره برداری رسیده و آخرین برآورد تاریخ اتمام فاز این پروژه در آذر ماه 1397 است.
 
 
 
مزیت های کلی این طرح عبارتند از :
 
1- تولید روزانه 36.8 میلیون لیتر بنزین یورو 4 با کیفیت روز اروپا
 
2- خودکفایی کشور در واردات بنزین
 
3- موقعیت مطلوب صادراتی به دلیل نزدیکی به بنادر جنوبی
 
4- قابلیت توسعه فاز 4 (صرفه جویی در سرمایه گذاری برای یوتیلیتی مورد نیاز فاز 4 با توجه به موجود بودن زیرساخت­های لازم)
 
5- امکان توسعه طرح­های پایین دستی پتروشیمی مانند PDH
 
6- استفاده از خوراک میعانات گازی و تولید فرآورده­های 100 % سبک
 
7- امکان استفاده از ظرفیت معافیت مالیاتی 7 ساله در صورت استقرار در منطقه ویژه اقتصادی خلیج­فارس
فاز 1 این پروژه در اردیبهشت 96 و فاز 2 در تیرماه 97 به بهره برداری رسیده و آخرین برآورد تاریخ اتمام فاز این پروژه در آذر ماه 1397 است.
 
 
 
مزیت های کلی این طرح عبارتند از :
 
1- تولید روزانه 36.8 میلیون لیتر بنزین یورو 4 با کیفیت روز اروپا
 
2- خودکفایی کشور در واردات بنزین
 
3- موقعیت مطلوب صادراتی به دلیل نزدیکی به بنادر جنوبی
 
4- قابلیت توسعه فاز 4 (صرفه جویی در سرمایه گذاری برای یوتیلیتی مورد نیاز فاز 4 با توجه به موجود بودن زیرساخت­های لازم)
 
5- امکان توسعه طرح­های پایین دستی پتروشیمی مانند PDH
 
6- استفاده از خوراک میعانات گازی و تولید فرآورده­های 100 % سبک
 
7- امکان استفاده از ظرفیت معافیت مالیاتی 7 ساله در صورت استقرار در منطقه ویژه اقتصادی خلیج­فارس
فاز 1 این پروژه در اردیبهشت 96 و فاز 2 در تیرماه 97 به بهره برداری رسیده و آخرین برآورد تاریخ اتمام فاز این پروژه در آذر ماه 1397 است.
 
 
 
مزیت های کلی این طرح عبارتند از :
 
1- تولید روزانه 36.8 میلیون لیتر بنزین یورو 4 با کیفیت روز اروپا
 
2- خودکفایی کشور در واردات بنزین
 
3- موقعیت مطلوب صادراتی به دلیل نزدیکی به بنادر جنوبی
 
4- قابلیت توسعه فاز 4 (صرفه جویی در سرمایه گذاری برای یوتیلیتی مورد نیاز فاز 4 با توجه به موجود بودن زیرساخت­های لازم)
 
5- امکان توسعه طرح­های پایین دستی پتروشیمی مانند PDH
 
6- استفاده از خوراک میعانات گازی و تولید فرآورده­های 100 % سبک
 
7- امکان استفاده از ظرفیت معافیت مالیاتی 7 ساله در صورت استقرار در منطقه ویژه اقتصادی خلیج­فارس
فاز 1 این پروژه در اردیبهشت 96 و فاز 2 در تیرماه 97 به بهره برداری رسیده و آخرین برآورد تاریخ اتمام فاز این پروژه در آذر ماه 1397 است.
 
 
 
مزیت های کلی این طرح عبارتند از :
 
1- تولید روزانه 36.8 میلیون لیتر بنزین یورو 4 با کیفیت روز اروپا
 
2- خودکفایی کشور در واردات بنزین
 
3- موقعیت مطلوب صادراتی به دلیل نزدیکی به بنادر جنوبی
 
4- قابلیت توسعه فاز 4 (صرفه جویی در سرمایه گذاری برای یوتیلیتی مورد نیاز فاز 4 با توجه به موجود بودن زیرساخت­های لازم)
 
5- امکان توسعه طرح­های پایین دستی پتروشیمی مانند PDH
 
6- استفاده از خوراک میعانات گازی و تولید فرآورده­های 100 % سبک
 
7- امکان استفاده از ظرفیت معافیت مالیاتی 7 ساله در صورت استقرار در منطقه ویژه اقتصادی خلیج­فارس
آخرین وضعیت پیشرفت پروژه
پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس