چهارشنبه 1397/12/29 - 29 : 12

پتروشیمی ایلام

پتروشیمی ایلام
معرفی پروژه
طرح: الفین سیزدهم (پتروشیمی ایلام-فاز2)
 
یکی از طرحهای در دست اجرای پتروشیمی کشور به شمار می‌رود که سالانه 459 هزار تن اتیلین و 125 هزارتن پروپیلن به ظرفیت تولید کشور افزوده می شود
34 درصد از سهام این پتروشیمی مجموعا متعلق به تاپیکو می‌باشد.
آخرین وضعیت پیشرفت پروژه
پتروشیمی ایلام