چهارشنبه 1397/12/29 - 33 : 12

پالایشگاه نفت آناهیتا

پالایشگاه نفت آناهیتا
معرفی پروژه

طرح پالایشگاه نفت آناهیتا

یکی از طرح های برنامه ریزی شده با درصد سهامداران گروه تاپیکو 33.3%، صندوق بازنشستگی کشوری با 33.3%، شرکت ملی پالایش و پخش با 20% و صندوق بازنشستگی نفت با 13.4% در کشور است.

با راه اندازی این طرح 150 هزار بشکه در روز به ظرفیت تولید کشور افزوده خواهد شد.

850 نفر بطور مستقیم به چرخه اشتغالزایی میادین شمالی دزفول کمک خواهد کرد.

آخرین وضعیت پیشرفت پروژه
پالایشگاه نفت آناهیتا