چهارشنبه 1397/12/29 - 3 : 13

طرح GTPP نفت نیک قشم

طرح GTPP نفت نیک قشم
معرفی پروژه

یکی از طرح های برنامه ریزی شده با درصد سهامداران گروه تاپیکو 11%، سرمایه گذاری توسعه ملی 40%، پتروشیمی شازند 34% سازمان منطقه آزاد قشم 14% و گروه صنعتی سدید 1% در کشور است. که با عملیاتی شدن این طرح 4.7 میلیون متر مکعب روزانه به ظرفیت تولید پروپیلن در کشور افزوده خواهد شد.

آخرین وضعیت پیشرفت پروژه
طرح GTPP نفت نیک قشم