سه شنبه 1398/7/2 - 51 : 12

بازسازی و نوسازی واحد 600 پتروشیمی آبادان

میزان پیشرفت
% 51
بازسازی و نوسازی واحد 600 پتروشیمی آبادان
معرفی پروژه

 

واحد 600  کارخانه پتروشیمی آبادان که در تیرماه 1397 در آتش سوخت با نظارت مستقیم پرسنل مهندسی پروژه تا مرحله ساخت برج DA-603  در تیرماه 98 به سرانجام رسیده است.

شایان ذکر است، کاتالیست­های PVC در لیست تحریم های ظالمانه علیه کشور قرار دارد که مهندسان ایرانی در پتروشیمی آبادان توانسته اند این محصول را با ازرش افزوده بالا تولید کنند تا گامی در جهت خودکفایی این محصول در کشور برداشته شود.

 

اقدامات انجام شده در طی دوره :

اتمام عایق تاور 604 و آغاز عایق تاور 608
 1. تهیه نقشه Holding Tank جهت ارائه به شرکت سازنده
 2. آماده سازی کوره ها جهت اورهال
 3. ضخامت سنجی خطوط و مابقی تجهیزات
 4. بازدید از شرکت های تعمیرات ولوها و پمپ ها
 5. پیگیری خرید لوله و اتصالات برای بخش اورهال
 6. آماده سازی محل نصب تجهیزات وارد شده به سایت

: اقدامات دوره آتی

بتن ریزی پارت دوم کف EL-138
 1. اتمام عایق تاور 608
 2. ضخامت سنجی خطوط و مابقی تجهیزات
 3. نصب تجهیزات رسیده به سایت
 4. پیگیری خرید تجهیزات
 5. ورود تجهیز باقیمانده در شرکت ماشین سازی پارس به سایت
 6. ورود تجهیزات باقیمانده در شرکت پایساز به سایت
 7. انعقاد قرارداد با شرکت سازنده اسپرینگ ساپورت ها
 8. کالیبراسیون تجهیزات

میزان درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای

درصد پیشرفت : 75.94 درصد

 

میزان پبشرفت فیزیکی واقعی

درصد پیشرفت : 50.50 درصد

 

**این صفحه هفتگی به روز رسانی می شود

آخرین وضعیت پیشرفت پروژه
بازسازی و نوسازی واحد 600 پتروشیمی آبادان