مشخصات ارائه دهندگان کالا و خدمات در حوزه روابط عمومی و امور بین الملل
 
درخواست‌ کننده محترم شما می‌توانید به‌عنوان ارائه‌ دهنده کالا یا خدمات در حوزه فعالیت‌های روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل، کلیه مشخصات خواسته‌ شده را در فرم ذیل وارد کرده و به‌صورت آنلاین ثبت‌نام نمایید، ثبت‌نام شما صرفاً به‌ منزله دریافت اطلاعات می‌باشد.
شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که این فرم را تکمیل کرده‌اند پس از احراز صلاحیت‌های کمی و کیفی به فراخور نیاز در پروژه‌های روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل دعوت به کار خواهند شد.

add-new-document

add-new-document

add-new-document

add-new-document

add-new-document

Text to Identify
متن امنيتي جديد