پنج شنبه 1398/8/30 - 11 : 19
گروه صنایع پتروشیمی
ردیف محصولات نام شرکت واحد ظرفیت تولید تاپیکو سهم تاپیکو در ایران
1 PVC شرکت پتروشیمی آبادان - 0 23 %
شرکت پتروشیمی غدیر
2 اوره شركت پتروشیمی خراسان - 0 4 %
3 MEG شرکت پتروشيمی مرواريد - 0 12 %
4 پلی پروپیلن شرکت پتروشیمی مارون - 0 8 %
5 اتيلن شرکت پتروشيمی جم تن 40000 9 %
6 پلی اتیلن شرکت پتروشيمی جم - 0 6 %
7 بنزن شرکت پتروشيمی نوری (برزویه) - 0 13 %
8 متانول شرکت پتروشیمی مرجان تن 1950 11 %
شركت پتروشیمی فن آوران
شرکت پتروشیمی خارک
9 مخلوط زایلن ها شرکت پتروشيمی نوری (برزویه) - 0 14 %
10 پروپيلن شرکت پتروشيمی جم - 0 10 %
گروه صنایع نفت و گاز
ردیف محصولات نام شرکت واحد ظرفیت تولید تاپیکو سهم تاپیکو در ایران
1 قير شرکت نفت پاسارگاد تن 3694000 34 %
2 روغن پايه شرکت نفت ایرانول - 0 9 %
3 فرآورده های پالایشگاهی شرکت نفت ستاره خلیج فارس بشکه در روز 235000 11 %
گروه صنایع سلولوزی
ردیف محصولات نام شرکت واحد ظرفیت تولید تاپیکو سهم تاپیکو در ایران
1 تيشو هلدینگ سلولزی تامین اجتماعی - 0 12 %
2 كاغذ هلدینگ سلولزی تامین اجتماعی - 0 5 %
گروه صنایع تایر و لاستیک
ردیف محصولات نام شرکت واحد ظرفیت تولید تاپیکو سهم تاپیکو در ایران
1 تاير شرکت گروه صنعتی بارز - 0 20 %
گروه فنی و مهندسی