SabzCompaniesView

احداث مخازن توسعه انبارش در کارخانه آبادان شرکت نفت پاسارگاد

میزان پیشرفت
% 76
احداث مخازن توسعه انبارش در کارخانه آبادان شرکت نفت پاسارگاد
معرفی پروژه

عنوان طرح:

احداث مخازن توسعه انبارش در کارخانه آبادان شرکت نفت پاسارگاد

اهداف طرح:

باتوجه به حجم  توليد قیر فله در کارخانه آبادان و کمبود فضای ذخیره سازی در این کارخانه و به دلیل ایجاد امکان تولید و ذخیره سازی محصولات متنوع،  پروژه احداث مخازن ذخیره با مجموع ظرفیت ذخیره سازی 20000 تن به همراه کلیه تأسیسات مورد نیاز ضروری تشخیص داده شد. تأمین مصالح اجرایی پروژه، تأمین و نصب 4 مخزن 5000 متر مکعبی، تأمین و نصب لوله کشی، تأمین و نصب سیستم های برقی و ابزاردقیقی، تأمین و نصب پمپ های مورد نیاز، تأمین و اجرای رنگ و عایقکاری و همچنین پیش راه اندازی و راه اندازی در محدوه امور اجرایی این پروژه می باشد.

.نوع پروژه:

نوسازی و بهسازی

روش اجرای پروژه:

E+P+C

موقعيت جغرافيايي طرح:

استان خوزستان، آبادان