نمایش محتوای سبز

1400/4/2
برای نخستین بار انجام شد؛
فروش 242 تن انیدرید فتالیک پتروشیمی فارابی در بورس کالا
شرکت پتروشیمی فارابی از شرکتهای تابعه هلدینگ نفت و گاز وپتروشیمی شستا (تاپیکو) برای نخستین بار 242 تن از محصول PAF خود را در بورس کالا به فروش رساند.
به گزارش روابط عمومی تاپیکو، عرضه این محصول شرکت پتروشیمی فارابی با تقاضای بیش از 1100 تنی در بورس کالا مواجه شد که در نهایت کل محصول عرضه شده 4 درصد بالاتر از قیمت پایه و با قیمت هر تن 20 میلیون و 300 هزار تومان و جمعا به مبلغ 4 میلیارد و 910 میلیون تومان به فروش رسید.
این اقدام در راستای بهره‌مندی از مزایای عرضه محصول در بورس کالا از جمله دسترسی به ابزارهای متنوع تامین مالی، معافیت مالیاتی محصول فروخته شده در بورس کالا موضوع ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای دستور ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیریت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) مبنی بر توسعه شفافیت عملکرد شرکتهای تابعه صورت گرفته است.
گفتنی است، شرکت پتروشیمی فارابی که در سال 99 با مدیریت اثربخش عملیات و تلاش قابل تقدیر کارکنان و هیات مدیره شرکت از زیان خارج شده بود توانست در این سال مالی به سود خالص حدود 30 میلیارد تومانی دست باید.
براساس این گزارش، تغییر سیاستهای تولید و فروش و ترسیم اهداف استراتژیک روشن در این شرکت پتروشیمی، نوید استمرار و افزایش سودآوری در سال 1400 و خروج از شمول ماده 141 حداکثر تا پایان سال جاری را می دهد.
کپی لینک کوتاه