بازده پرتفوی بورسی تاپیکو در 6 ماه گذشته چقدر بود؟
1400/4/26
بازده پرتفوی بورسی تاپیکو در 6 ماه گذشته چقدر بود؟
میزان بازدهی پرتفوی بورسی هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی شستا (تاپیکو) در شش ماه گذشته، در حالی برابر 31.9 درصد بود که در همین مدت، میزان بازدهی شاخص کل 13.4 درصد و بازدهی شاخص شیمیایی 29 درصد اعلام شده است.
به گزارش روابط عمومی تاپیکو، ارزش روز پرتفوی بورسی تاپیکو در پایان دی ماه 99، بیش از 103 هزار و 778 میلیارد تومان بود که در بازه شش ماهه، ارزش روز این پرتفو به بیش از 127 هزار و 625 میلیارد تومان رسید. برهمین اساس با توجه به افزایش 2.9 درصدی مازاد بازده پرتفوی تاپیکو به نسبت بازده شاخص شیمیایی، میزان ارزش افزوده ناشی از این شاخص، بیش از 3 هزار میلیارد تومان بوده است.
 
همچنین سود نقدی دریافتی در بازه زمانی 6 ماهه از پرتفوی بورسی تاپیکو حدود 9 هزار و 300 میلیارد تومان برآورد شده است.
 
بر اساس این گزارش همچنین بازده پرتفوی بورسی تاپیکو در 6 ماه گذشته، از سایر هلدینگهای رقیب حاضر در صنعت شیمیایی دارای پرتفوی متمرکز بر شرکتهای حاضر در صنعت پتروشیمی نیز بیشتر بوده است.
اخبار برگزیده آرشيو
شنبه 1400/7/24 - 9 : 10