انتشار آگهی مزایده عمومی املاک شرکت پرسی ایران گاز
1400/2/7
انتشار آگهی مزایده عمومی املاک شرکت پرسی ایران گاز
شرکت پرسی ایران گاز(سهامی عام) در نظر دارد ملک خود واقع در شیراز را از طریق مزایده عمومی با وضع موجود و مشخص شده به فروش برساند.

آگهی مزایده عمومی ملک شیراز شرکت پرسی ایران گاز

اخبار برگزیده آرشيو
چهارشنبه 1400/7/7 - 21 : 0