1399/4/12
تولید پارچه ایربگ درشرکت نخ تابر صبا و خودکفایی کشور از واردات این محصول پس از پنجاه سال
شرکت نخ تایر صبا از شرکتهای تابعه هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی شستا (تاپیکو) برای نخستین بار با بومی سازی تولید پارچه ایربگ، کشور را پس از پنجاه سال از واردات این محصول خودکفا کرد.
اخبار برگزیده آرشيو
دوشنبه 1399/8/5 - 32 : 8