چهارشنبه 1400/9/10 - 55 : 3

طرح ایستگاه افزایش فشار و خطوط انتقال گاز خوراک پتروشیمی ابادان

میزان پیشرفت
% 92
طرح ایستگاه افزایش فشار و خطوط انتقال گاز خوراک پتروشیمی ابادان
معرفی پروژه

عنوان طرح:

 تکمیل فعالیت های ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه  ﻃﺮح اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر  و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺧﻮراك ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ آﺑﺎدان  ﺑﻪ ﺻﻮرت EPC

 

اهداف طرح:

تکمیل موارد باقی مانده عملیات ایستگاه افزایش فشار و خطوط انتقال گاز خوراک پتروشیمی آبادا  جزء شرح کار و خدمات شرکت  تهران جنوب (پیمانکار)  بوده و بطور کلی شامل انجام خدمات طراحی، تامین و تدارک کالا و اجرا و نصب می باشد.

هدف اصلي از احداث  این طرح، افزایش مقدار دریافت گاز خوراک مورد نیاز مجتمع پتروشیمی آبادان از پالایشگاه آبادان می باشد.

مزیت طرح :

کاهش اثرات زیست محیطی آلاینده های هوا از طریق کاهش میزان گاز خروجی به مشعل جزء مزایای این طرح برای منطقه می باشد.

 

موقعيت جغرافيايي طرح

استان خوزستان - شهرستان آبادان - مجتمع پتروشیمی آبادان که در مجاورت اتوبان آبادان به بندرامام خمینی می باشد.

 

 تاریخ آخرین بروزرسانی : 1400/01/14

حجم سرمایه گذاری برآوردی:

190،414،244،567 ریال و 433،695  یورو

کارفرما:

پتروشیمی آبادان

پیمانکار EPC:

شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب

مدیریت طرح:

شرکت آریا پیشرو قرن

بازرس شخص ثالث:

بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو

مدت زمان اجرا:

10 ماه 

تاریخ شروع:

1398/12/28

تاریخ اتمام برآوردی :

1400/03/31

میزان پیشرفت فیزیکی  برنامه ای:

98/26%

میزان پیشرفت فیزیکی واقعی

93/58%