چهارشنبه 1400/9/10 - 43 : 3

طرح توسعه بارز کرمان

میزان پیشرفت
% 1
طرح توسعه بارز کرمان
معرفی پروژه
 افزایش ظرفیت تولید تایرهای رادیال باری، سواری و تایرهای راهسازی به مقدار 44 هزار تن در سال در قالب طرح توسعه گروه صنعتی بارز  در مجتمع کرمان و با هدف استفاده بهینه از ظرفیت های زیر ساختی و دانشی موجود در این مجتمع در دستور کار قرار گرفته است. با اجرای این طرح ظرفیت اسمی کارخانه بارز در کرمان به حدود 120 هزار تن در سال خواهد رسید.
 
اهم اهداف اجرای این طرح عبارتند از:
1- توسعه سبد محصولات  در گروه صنعتی بارز
2- استفاده بهینه از زیر ساخت های تولیدی و نیز توان و دانش و تجربیات موجود در گروه صنعتی بارز و کاهش هزینه های سرمایه گذاری از  محل اجرای این طرح در مقایسه با اجرای طرح مشابه در یک مجموعه  مستقل
3- افزایش سود آوری و توان رقابت پذیری
4- اشتغال زایی
 مدت زمان اجرای این طرح 30 ماه پیش بینی شده است که با توجه به موافقت های اصولی و تصمیمات اتخاذ شده از سوی سهامدارن، بخش هایی از فعالیت های اجرایی از ابتدای سال 1399 آغاز شده است. هزینه سرمایه گذاری ثابت طرح در حدود 1200 میلیارد تومان می باشد که سعی شده است بخشی از آن از طریق آورده سهامداران و بخشی نیز از طریق فاینانس و دریافت تسهیلات  تامین شود.بخش هایی از ماشین آلات طرح از تامین کنندگان و سازندگان داخلی و بخشی نیز از طریق تامین کنندگان و منابع خارجی تامین خواهد شد.