سه شنبه 1399/3/6 - 41 : 11

پالایشگاه نفت آناهیتا

میزان پیشرفت
% 4
پالایشگاه نفت آناهیتا
معرفی پروژه

طرح پالایشگاه نفت آناهیتا :

با توجه به نیاز فعلی منطقه غرب کشور به فرآورده های نفتی و افزایش روز افزون این منطقه به فرآورده های مزبور و همچنین پیش بینی تقاضای این فرآورده ها در سال­های آتی و عدم امکان برآورده سازی این نیازها باتوجه به ظرفیت پایین پالایشگاه فعلی کرمانشاه و همچنین وجود الزامات زیست محیطی و ضرورت تولید فرآورده های نفتی منطبق با استاندارد EURO-V، احداث طرح آناهیتا در قالب شهرک صنعتی آناهیتا که علاوه بر تضمین تولید فرآورده های نفتی با کیفیت و سودآوری بالاتری ؛ امکان احداث واحدها و پروژه های پایین دستی را موجب ساخته که خود موجب تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و سود آوری بیشتر خواهد بود که با برخورداری از برخی تخفیف ها در تامین نفت خام (خوراک پالایشگاه) و همچنین برخی تسهیلات موجب افزایش حاشیه سود اجرای طرح شده است. 

در حال حاضر این طرح از جمله طرح­های تکلیفی مربوط به مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری می­باشد که در مورخ 05/10/85 طی مصوبه شماره 12757/36422 به تصویب دولت رسید و مشارکت در آن به تصویب هیأت مدیره هلدینگ نفت و گاز (سابق) رسیده است (مطابق با صورتجلسه تنظیمی با امضاء وزیران محترم نفت و رفاه در مورخ 25/11/96 سهام 3/33­% صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق بازنشستگی نفت منتقل شده که البته در حال حاضر به صورت رسمی این انتقال صورت نپذیرفته است).

سهامداران اصلی پروژه :

گروه هلدینگ تاپیکو با 33.3 درصد، صندوق بازنشستگی کشوری با 33.3 درصد، صندوق بازنشستگی نفت با 13.4 درصد و شرکت ملی پالایش پخش با 20 درصد

مزیت های طرح:

  • تخفیف 10 درصدی خوراک به مدت 10 سال از تاریخ بهره برداری
  • معافیت مالیاتی 13 ساله
آخرین برآورد تاریخ اتمام پروژه:

4 سال (از تاریخ انعقاد قرارداد EPC)