سه شنبه 1399/3/6 - 18 : 10

بازسازی و نوسازی واحد 600 پتروشیمی آبادان

میزان پیشرفت
% 99
بازسازی و نوسازی واحد 600 پتروشیمی آبادان
معرفی پروژه
 • اقدامات انجام شده در طی دوره : (آخرین تاریخ به روز رسانی : 99/3/3)
 1. اجرای پانچ لیست مربوط به کارهای باقی مانده سیویل (اجرای Paving  ، اجرای کانال آب خروجی واحد ، اجرای فونداسیون مربوط به مخزن holding  تانک ، اجرای Padding  پمپ ها ، اجرای گروت پمپ ها ، اجرای گروت مربوط به ساپورت ها )
 2. رفع پانچ مربوط به استراکچر
 3. شروع اجرای لایه دوم و سوم مربوط به خطوط پاپینگ و اجرای Touch up
 4. اجرای عایق گرم  مربوط به تجهیزات باقی مانده (مبدل ها 25 تجهیز )
 5. ارسال کلیه متریال باقی مانده لوله کشی به سایت
 6. ارسال کلیه پمپ های تعمیراتی اولویت یک توسط تائید صنعت
 7. تامین کلیه کمبودهای اولویت یک مربوط به برق و ابزاردقیق
 8. ارسال متریال  عایق گرم و سرد مربوط به تجهیزات و خطوط پاپینگ
 9. شروع اجرای عملیات عایق سرد تجهیزات و خطوط پاپینگ
 10. اجرای Box up  مربوط به کلیه تجهیزات استاتیک 79 تجهیز
 11. اصلاح Skid  مربوط به پمپ های و همچنین اجرای مجدد First Align , Final Align , Full Grout مربوط به 50 پمپ
 12. اجرای عملیات اجرای Fit-up , Weld  به مقدار 14000 هزار اینچ قطر
 13. اجرای عملیات ساپورت به مقدار 5800 کیلوگرم
 14. اجرای عملیات نصبValve   به مقدار 890 عدد
 15. اجرای عملیات تست مربوط به خطوط لوله کشی 197 پکیج ( مقدار کل 247 تست پکیج میباشد )
 16. اجرای عملیات Reinstatement  مربوط به خطوط لوله کشی 247 پکیج ( مقدار کل 247 تست پکیج میباشد )
 17. اجرای عملیات  نصب کابل برق به مقدار 15000 متر
 18. اجرای عملیات Free Run  پمپ ها به مقدار 50 دستگاه
 19. اجرای کاندوئیت برق به مقدار 2300 متر
 20. اجرای عملیات کابل کشی ابزاردقیق به مقدار 1980 متر
 21. اجرای عملیات Multi Tubing  مربوط به ابزاردقیق به مقدار 1100 متر
 22. اجرای عملیات نصب تجهیزات ابزاردقیق به مقدار 510 تجهیز
 23. اجرای عملیات لوپ چک تجهیزات ابزاردقیق ب مقدار 60 درصد
 24. اجرای عملیات تعمیرات مجدد بر روی ولوهای ارسالی به کارگاههای بیرون توسط تعمیرات واحد
 25. اجرای عملیات Fit up , Weld  مجدد بر روی خطوط تائید شه قبلی به مقدار 5000 اینج قطر
 26. اجرای کالیبراسیون مربوط به تجهیزات ابزاردقیق به مقدار 340 دستگاه
 27. اجرای Tube Test , shell test  مربوط به مقدار 25 دستگاه
 28. باز کردن داربست های مربوط به 4سکشن پروسسی واحد 600 بعد از تائید اتمام Mechanical Completion
 29. اجرای عملیات Water Run  مربوط به 11 سکشن پروسسی واحد 600
 30. اجرای عملیات Leak Test  مربوط به 10 سکشن پروسسی واحد 600
 31. اجرای عملیات EDC Drying  مربوط به 7 سکشن پروسسی واحد 600

 

 • اقدامات دوره آتی  :
 1. تکمیل  عملیات عایق سرد وگرم باقی مانده تجهیزات و خطوط
 2. تکمیل رنگ آمیزی و Touch up  مربوط به خطوط پاپینگ
 3. تکمیل نصب تجهیزات ابزاردقیق
 4. پی گیری ارسال سفارش خردیدهای مربوط به پمپ ها 607و614 ( مانع راه اندازی نمیباشد )
 5. پی گیری ارسال متریال Spring Support , Device instrument , Valve  ( مانع راه اندازی نمیباشد )
 6. تکمیل اجرای عملیات Loop check  مربوط به تجهیزات ابزاردقیق
 7. تکمیل اجرای leak Test  مربوط به سکشن 8 ( کوره )
 8. اجرای EDC Drying  مربوط به 3  سکشن باقی مانده و راه اندازی واحد 600

 

 • میزان پیشرفت فیزیکی برنامه ای   :

درصد پیشرفت  : 99/02 درصد

میزان پیشرفت فیزیکی واقعی

درصد پیشرفت : 96/63 درصد

آخرین وضعیت پیشرفت پروژه
بازسازی و نوسازی واحد 600 پتروشیمی آبادان