پنج شنبه 1399/11/2 - 46 : 7

طرح تولید کود کمپوست هوموس

طرح تولید کود کمپوست هوموس
معرفی پروژه
طرح تولید کمپوست هوموس در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران( چوکا) در محل این کارخانه واقع در رضوانشهر در استان گیلان و از ابتدای خردادماه 1399 آغاز شده است.
 
در این طرح که با همکاری شرکت دانش بنیان سبو سیب شروع شده است، استفاده بهینه از دارایی های غیر مولد در شرکت چوکا بر مبنای استفاده از انباشت ضایعات مواد سلولزی با ظرفیت تولید 10000 تن در سال کمپوست هوموس و با سرمایه گذاری 8 میلیارد تومان مورد توجه بوده است.
آورده چوکا در این پروژه به صورت غیر نقدی و در قالب دارایی های موجود است.
 
لازم به ذکر است در حدود 1/5میلیون تن انباشت ضایعات سلولزی و کمپوست موجود در چوکا، فرصت مناسبی جهت توسعه بازار این محصول و ایجاد ظرفیت تجاری و اقتصادی بهینه در منطقه رضوانشهر می باشد.
 
این پروژه در زمینی به مساحت 8000 متر و با ایجاد ظرفیت اشتغال زایی 25 نفر (پس از بهره برداری) به صورت مستقیم و در مدت زمان یکسال اجرا خواهد شد.
 
از جمله اقدامات انجام شده در این پروژه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 
1- انعقاد قرار داد با شرکت سبو سیب جهت برداشت کمپوست، فرآروی، بسته بندی و فروش محصولات کمپوست
2- آماده سازی، نصب و راه اندازی ماشین آلات کارگاه برداشت کمپوست
3- نصب و آماده سازی سیستم های روشنایی
4- دریافت مجوز ثبت کود آلی هوموس تولید شده در محل چوکا
5- ارسال نمونه های برداشت شده کمپوست به آزمایشگاه مرجع جهت آنالیز و ارائه نتایج